Gå til hovedindhold

Betaling

Du bedes, inden 14 dage efter antagelse, indbetale depositum på 2.000 kr. Depositum bliver naturligvis trukket fra den samlede elevafgift, der senere skal betales.

I de tilfælde, hvor antagede elever bliver forhindret i at deltage, tilbagebetales depositummet dog ikke. Hvis du selv vælger at forlade skoleskibet undervejs i togtet tilbagebetales elevafgiften ikke – hvis du bliver bedt om at forlade skibet, vil elevafgiften blive delvist tilbagebetalt.

Beklædningsafgift, herunder lærebøger mv., refunderes ikke. Du skal selv sørge for lommepenge, og vi anbefaler, at du anskaffer dig et VISA/Dankort e.l. Der kan søges Statens Uddannelsesstøtte (SU) efter gældende regler.

Betaling for opholdet på Skoleskibet Georg Stage skal finde sted inden mødedagen (eksakt dato vil blive meddelt). Hvis betalingsfristen ikke overholdes, annulleres antagelsen.

Elever, fyldt 18 år på afslutningsdagen

Depositum 2000 kr.
Elevafgift Kost & ophold 8500 kr.
Beklædningsafgift/lærebøger 7500 kr.
I alt 18.000 kr.

Elever under 18 år på afslutningsdagen

Depositum  2000 kr.
Elevafgift Kost & ophold 1300 kr.
Beklædningsafgift/lærebøger 7500 kr.
I alt 10.800 kr.