Gå til hovedindhold

Søfartsuddannelser

Skoleskibet Georg Stage er en søfartsskole - en af fire, der tilbyder en maritim grunduddannelse i Danmark.

Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation). Uddannelsen om bord lever selvfølgelig op til internationale krav til søfartsuddannelsen på grundniveau. Det betyder, at vi som minimum overholder STCW-konventionen, og afgangsbeviserne er udstedt i henhold til denne. 

Uddannelsen om bord kontrolleres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Skolens virke og dens kvalitet bliver løbende overvåget, tilpasset og forbedret af skolens egen ledelse i tæt samarbejde med Uddannelsesministeriet og Søfartsstyrelsen.

Når det vil laver kaldes en maritim grunduddannelse skyldes det, at du med den uddannelse i hånden og praktisk erfaring fra arbejde til søs kan læse videre, hvis du vil.

Nogen vælger at blive matroser – det kræver kun et 20 ugers kursus i Frederikshavn, nogen vælger at blive styrmænd og kaptajner – det tager længere tid, men giver større muligheder, og nogen vælger at blive maskinmestre, hvis de har eller kan få de nødvendige ekstrafag.

Nogen vælger også at gå i land. Det kan være fordi de ikke i virkeligheden bryder sig om en arbejdsplads der vipper eller de kan have andre planer om fx senere at gå ind i søværnet eller efter en lang videregående uddannelse vil søge inden for shipping eller lignende.

Uanset hvilke vej en Georg Stage elev vælger at gå, så er vedkommende stadig en Georg Stage elev og ved noget om arbejdsdisciplin, arbejdsglæde, og om kvalitet, som er til gavn for alle – uanset, hvor de så ellers skal arbejde, når de er færdige med at sejle.

Søfartsuddannelser

Formålet med at gennemgå et grundmodul til skibsassistenter er, at du uddanner dig til ubefaren skibsassistent i handelsflåden. Når du har den uddannelse er der mange veje fremad. Typisk vil en elev fra Georg Stage søge hyre i 12-18 måneder og derefter søge ind på en navigationsskole for at begynde en uddannelse til navigatør. Med den uddannelse ligger verden åben og i øjeblikket er der stort set ingen arbejdsløshed. Du kan få information om den type uddannelser hos:

Der er også muligheden for at tage en uddannelse til befaren skibsassistent (matros). Den uddannelse er især velegnet, hvis du vi hurtigt ud og tjene penge og ikke gider mere skolegang. Det er en uddannelse, som især offshore industrien i Nordsøen er glade for. Se mere her:

Hvis du inden Georg Stage har en studentereksamen eller er klar til at tage en bagefter er der mulighed for at blive maskinmester. Det er en teknisk uddannelse, som med en mere praktisk vinkel end ingeniørerne leverer de mennesker, der får tingene til at virke både til søs og i mange erhverv i land. Maskinmestre er ikke arbejdsløse, men man skal ikke have noget imod at få olie på fingrene. Du kan finde flere oplysninger på:

Hvis du har en studentereksamen kan du også søge ind på Simac. De har en lidt anden optagelsesprocedure, da de kræver, at du har en aftale med et rederi inden du bliver optaget. De tilbyder både navigatør- og maskinmesteruddannelse. Du kan læse mere om dem her:

Hvis du synes, det lyder fantastisk, men du bare ikke gider Georg Stage, så er der også andre muligheder for at få en uddannelse som ubefaren skibsassistent. Læs mere om dem her:

 

 

Kokkeelever

Der er desværre ikke længere nogen egentlig søkokkeuddannelse Danmark. Tager du med Georg Stage på togt som kokkeelev får du erfaringen og træningen til at søge et job som søkok. Men selv uddannelsen til kok skal du have et andet sted.

Kokkeeleverne deltager ikke i hele undervisningen, og får derfor ikke papirer som ubefaren skibsassisten. De får dog søsikkerhed, brandbekæmpelse og førstehjælp på niveau med de øvrige elever.

Beviser og certifikater

Mod slutningen af togtet afholdes der afsluttende prøver, hvoraf nogle er skriftlige. Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen. De elever, der gennemfører grundkurset med tilfredsstillende resultat, får udstedt følgende beviser:

  • Uddannelsen til skibsassistent og skibsmekaniker (grundkursus)
  • Uddannelse til duelighedsprøve i sejlads
  • GMDSS radiokursus (ROC)
  • Midlertidig godkendt til at afvikle Uddannelse i brandbekæmpelse i skibe STCW Kursus: Reg. II/4, A-VI/1-1, A-VI/1-3, A-VI/1-4, A-VI/1-2
  • Vagtholdsbevis for menige (STCW Reg. II/4).
  • Bevis som ubefaren skibsassistent.
  • 
Bevis for uddannelse i brandbekæmpelse i skibe (STCW Koden Tabel A-VI/1-2)

Se hele studieordningen her:  

.