Gå til hovedindhold

Støt os

Stiftelsen Georg Stages Minde, som ejer og driver skoleskibet Georg Stage, er en fond oprettet i 1882. Siden oprettelsen har stiftelsen været støttet både af rederier, andre maritime institutioner og især af private og fonde.

De senere år har vi også fået statsstøtte og i de allerseneste år endda en betragtelig statsstøtte. Dette beløb rækker dog kun til omkring 2/3 af driften og i år, hvor der er store reparationer af det mere end 80 år gamle skib, slår statstilskuddet slet ikke til.

Derfor modtager vi hvert år store sponsorater og hundredevis af bidrag fra private. De mange små bidrag virker måske mindre væsentlige, når man ser de mange millioner, som der er brug for, men vi skal have 200 bidrag a 200 kr. årligt for at opretholde vores status som almennyttig organisation – så lidt har også ret.

I disse år modtager vi som sædvanligt store bidrag til driften, men ud over det, er der især to store projekter, som vi forsøger at få hjælp til.

Renovering af Georg Stage

Skibet er – sin alder taget i betragtning – i meget god stand. Der er dog en række større arbejder, som skal gøres for at sikre driften de næste mange år. Vi har derfor lavet et renoveringsprogram, som i tre faser skal gennemføre renoveringen. Forskibet er renoveret i 2016, resten af skibet tages i fra sommeren 2017 til sommeren 2018. I alle tre faser checkes og skiftes stål i skroget, dækket skiftes, apteringen moderniseres og der installeres tekniske forbedringer, som gør skibet mere miljøvenligt og sikkert for eleverne. Hele projektet vil koste et større to-cifret millionbeløb.

Et ekstra togt

Georg Stage sejler kun 21 uger om året. Dem får vi meget ud af, men eftersom vi er en bragende effektiv uddannelsesinstitution med 96% gennemførelse og 98% beskæftigelse efter end togt, så vil vi gerne gøre mere af det, som vi er gode til. En mulighed kunne være at sejle et togt mere magen til det vi gør nu, men man kunne også forestille sig, at vi sejlede et ekstra togt med elever, som vi kunne hjælpe til et bedre liv – gerne med job inden for de maritime erhverv. Et ekstra togt vil for et treårigt forsøg med efterfølgende evaluering koste kr. 25 mio.

Vi er taknemmelige for ethvert bidrag.