Gå til hovedindhold
Skoleskibet Georg Stage

Stiftelsen Georg Stage

Det gik godt for den danske handelsflåde i slutningen af det 19. århundrede, og behovet for kvalificerede søfolk var stort. Men, traditionen tro nøjedes skibsejerne oftest med at uddanne unge drenge kun lige så meget eller så lidt, som de nu fandt nødvendigt. Det var ikke altid godt nok. Her trådte skibsreder Frederiks Stage til, som initiativtager, for at få bygget et skoleskib, der skulle afhjælpe problemet. I 1880 havde han mistet sin eneste søn, Georg Stage, som døde af tuberkulose i en alder af knapt 23 år og efterlod sine forældre dybt sørgende og uden arving. Det er forhistorien til grundlæggelsen af Stiftelsen "Georg Stages Minde" i 1882.

Denne selvejende institution har som formål, i dag som dengang, "...at give unge mennesker, der ønsker at fare til søs, den første undervisning i praktisk sømandsgerning om bord i et dertil bestemt skoleskib". Frederik og hans kone Thea brugte den største del af deres formue til skoleskibet, som blev bygget hos Burmeister & Wain i København. Skibet havde plads til 80 elever. Togtene førte dem for det meste rundt i danske farvande, og skibsredere og kaptajner i Danmark lærte hurtigt at sætte pris på "Georg Stage Drengene".

Det første "Georg Stage" sejlede hvert år som skoleskib for stiftelsen fra søsætningen i 1882 og frem til 1934. I 1934 blev "Georg Stage" (I) solgt til den australske sømand og forfatter Alain Villiers. Skibet blev omdøbt til "Joseph Conrad" og førte nu britisk flag. Villiers tog skibet på et 2 1/2 års togt jorden rundt med et hold engelske og amerikanske drenge ombord. Efter jordomsejlingen solgte han skibet til en amerikansk millionær. I 1941 - efter at USA gik aktivt ind i 2. verdenskrig - blev skibet doneret for 1 dollar og 1 cent til US Coastguard og anvendt til at uddanne søfolk til den amerikanske flåde. Ved krigens slutning blev "Joseph Conrad" overdraget til marinemuseet i Mystic Seaport i Connecticut, hvor det i dag stadig anvendes til maritim oplæring af drenge og piger.

Skoleskibet Georg Stage
Skoleskibet Georg Stage

Det "Georg Stage", vi kender i dag, blev bygget ved "Frederikshavns Værft og Flydedok" i 1934. Det "nye" skib blev lidt større end det første, fik en hjælpemaskine, vandtætte skotter og en række andre forbedringer og moderniseringer, men ellers ligner det sin forgænger meget. Der var stadigvæk plads til 80 elever og en besætning på ti mand. Den oprindelige galionsfigur, en buste af Georg Stage, blev overtaget fra det første skib, og den dag i dag sejler Skoleskibet Georg stage under den same buste, som blev lavet for over 129 år siden.

Togtene fører stadigvæk rundt i de danske farvande, samt Østersøen og Nordsøen. I 90'erne krydsede skibet Atlanterhavet flere gange og anløb de tidligere dansk-vestindiske øer og en række havne i USA. Skoleskibet "Georg Stage" fremstår i dag, på trods af alderen og de trange pladsforhold, som et sundt og velfungerende skib, der udrust-ningsmæssigt lever op til tidens krav. Søfartsskolen "Georg Stage" er den ældste af sin art i verden. Uddannelsen er moderne og fremtidsorienteret, som det kan forventes i forhold til den højteknologiske handelsflåde, som Danmark har i dag. Men grundtanken er den samme som for 129 år siden. Personlig udfordring, samarbejde og gensidig respekt er stadig grundstenene for elevernes succes.