Søfartsuddannelser

En uddannelse fra Georg Stage giver muligheder for job og videreuddannelse på det maritime område.

Læs mere
 
Søfartsuddannelser

Din vej videre

Skoleskibet Georg Stage er en søfartsskole, som er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation). Uddannelsen lever op til internationale krav til søfartsuddannelsen på grundniveau og kontrolleres af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan bruge uddannelsen fra Georg Stage til at få et job eller at læse videre. Nogle bliver befarne skibsassistenter (matroser) – det kræver yderligere 20 ugers kursus samt 12-18 måneders sejltid. Nogle bliver styrmænd og kaptajner – det tager længere tid men giver flere muligheder. Andre bliver maskinmestre, hvis de har eller kan få de nødvendige ekstrafag.

Du kan også finde arbejde på land. Måske vil du gerne ind i Søværnet eller inden for shipping, som kræver længere uddannelse. Uanset har du som Georg Stage-elev fået en viden om arbejdsdisciplin, arbejdsglæde og kvalitet. Værdier, som gavner alle, uanset hvor de skal arbejde, når de er færdige med at sejle.

Du kan også læse meget mere her: Studieordningen

 

Job og videreuddannelse
  • Befaren skibsassistent

    Med grunduddannelsen som skibsassistent får du titlen ubefaren skibsassistent, der åbner døre til jobmuligheder videre i livet. Du kan efter grunduddannelsen blive befaren skibsassistent (matros) – det kræver, at du sejler 12-18 måneder og får 20 ugers kursus. Så kan du hurtigt komme i gang uden mere skolegang, for eksempel i offshore-industrien i Nordsøen. Se mere her:

  • Maskinmester

    Har du allerede en studentereksamen, eller tager du en efter Georg Stage, kan du blive maskinmester. Få flere informationer hos:

  • Navigatør

    Elever fra Georg Stage kan søge arbejde på et skib i 12-18 måneder og derefter tage uddannelsen til navigatør. Få flere informationer hos:

Søfartsuddannelser

Kokkeelever

Søkokkeuddannelsen findes ikke længere i Danmark, men som kokkeelev på Georg Stage kan du bagefter søge et job som søkok. Selve uddannelsen til kok skal du dog have et andet sted.

Kokkeeleverne deltager ikke i hele undervisningen, og får derfor ikke papirer som ubefaren skibsassistent. De får dog søsikkerhed, brandbekæmpelse og førstehjælp på niveau med de øvrige elever.