Undervisning

En blanding mellem teori og praktiske opgaver – og slet ikke som på andre skoler.

Læs mere
 
Undervisning

Undervisningen om bord

Undervisningen på Georg Stage er anderledes end den, du kender fra skolen. Som elev følger du ikke kun de obligatoriske fag. Du udfører også alle de praktiske opgaver, der skal få skibet til at sejle og hverdagen til at fungere.

Der er lige meget teori og praksis i de fleste fag. Du vil opleve, at det oftest ikke er nødvendigt at spørge, hvorfor du skal lære stoffet. Du ved det nemlig ofte i forvejen, fordi du har brugt det på dækket. Ellers fortæller besætningen dig præcis, hvornår du skal bruge den viden, som de giver dig.

Skibets besætning står for størstedelen af undervisningen, men der kommer også undervisere udefra. Nogle kurser foregår på land, for eksempel røgdykkerkursus.

Vores forventninger

 • Vi forventer, at du lærer det, du skal. Både det boglige og det praktiske. Og selvom du ikke elsker at gå i skole, hjælper vi dig til at bestå alle fag, hvis bare du gør en indsats.

Fagene om bord

 • Arbejdssikkerhed
 • Skibsteknik
 • Vagthold, navigation og søvejsregler
 • Maritime institutioner
 • Håndværksmæssig uddannelse
 • Søsikkerhed
 • Brandbekæmpelse
 • Motorlære
 • Fartøjstjeneste
 • Radiocertifikat (ROC)
 • Maritimt engelsk
 • Sundhedslære
 • Tanker Familiarization Course
 • Vedligeholdelse og reparationer
1 / 14

Arbejdssikkerhed

2 / 14

Skibsteknik

3 / 14

Vagthold, navigation og søvejsregler

4 / 14

Maritime institutioner

5 / 14

Håndværksmæssig uddannelse

6 / 14

Søsikkerhed

7 / 14

Brandbekæmpelse

8 / 14

Motorlære

9 / 14

Fartøjstjeneste

10 / 14

Radiocertifikat (ROC)

11 / 14

Maritimt engelsk

12 / 14

Sundhedslære

13 / 14

Tanker Familiarization Course

14 / 14

Vedligeholdelse og reparationer

Her lærer du om ting, som er vigtige for sundheden og sikkerheden, når man arbejder på et skib. For eksempel:

 • Love og regler
 • Ulykker – hvorfor de sker og hvordan de kan undgås
 • Sikkerhedsudstyr
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejde i lukkede rum
 • Arbejde med maling
 • Farligt gods
 • Ergonomi – hvordan kroppen fungerer under arbejde
 • Arbejdsmiljø

Her lærer du navnene på skibets dele og hvordan man laster og losser et skib. For eksempel:
Skibets hoveddele

 • Typer af ankre
 • Typer af ror, propeller og styremaskiner
 • Fortøjning af skib
 • Skibets stabilitet
 • Lastning og losning af gods
 • Klargøring af landgang, faldreb og lodslejder

Her lærer du om søvejsregler og vagthold til søs. For eksempel:

 • Udkig
 • Rorkommandoer på dansk og engelsk
 • Danske- og internationale søvejsregler
 • Søkortarbejde
 • Farvandsafmærkninger

Du har mulighed for at tage prøven til ’Duelighedsprøve i sejlads for handelsskibe’ (erhvervsduelighedsbevis). Undervisningen ligger i din fritid og du må derfor påregne en ekstra indsats.

Her lærer du om søfartserhvervet. For eksempel:

 • Søfartserhvervets organisationer
 • Uddannelsesretninger
 • Erhvervsorientering
 • Uddrag af Sømandsloven
 • ISPS (International Ship and Port Facility Code)

Et af de store fag, hvor du lærer at vedligeholde og reparere om bord på et skib. Faget har fire emner:

 • Tegningslæsning
 • Arbejdssikkerhed
 • Vedligeholdelses- og reparationsopgaver
 • Værkstedsteknik og materialelære.

En del af undervisningen foregår på en værkstedsskole på land, imens skibet ligger ved kaj. Det, vi ikke når her, tager vi med og afslutter om bord. Der vil være både teori og praktiske øvelser.

Her lærer du om sikkerhed på havet og håndtering af nødsituationer. For eksempel:

 • Helikopterredning
 • Øvelser og nødsignaler
 • Nødradio og nødbøjer
 • Redningsbåde og redningsflåder
 • Nedkøling
 • Krisestyring og almindelige psykiske reaktioner ved katastrofer
 • Søredningstjenestens organisation

Her lærer du om håndtering af brand på et skib. For eksempel:

 • Røgdykning
 • Teori om hvordan brande opstår
 • Slukningsmidler
 • Personlig sikkerhed
 • Brandøvelser om bord

Her lærer du om skibsmotorer og systemerne i maskinrummet. For eksempel:

 • Dieselmotorens opbygning og de forskellige typer af motorer
 • Kølevandsystemer
 • Smøreoliesystemer
 • Drift af maskiner

Du har mulighed for at tage prøven til ’motorpasning certifikat’. Undervisningen ligger i din fritid, så regn med at skulle gøre en ekstra indsats.

Her lærer du at håndtere skibets rojoller og motorjolle. For eksempel:

 • At styre et mindre fartøj
 • Rokommandoer
 • Til- og fralægning fra kaj
 • Opstart af motorjolle

Her lærer du at betjene skibets radio og får viden om GMDSS, som er det internationale system til nød- og sikkerhedskommunikation til søs. For eksempel:

 • Nødsignaler
 • Navtex
 • SART
 • EPIRP
 • VHF
 • DSC VHF
 • Radiokommunikation på dansk og engelsk

Her lærer du maritimt engelsk, som du bruger i den daglige kommunikation om bord på skibet. For eksempel:

 • Rorkommandoer på engelsk
 • At begå sig på maritimt engelsk

Her får du et grundkursus i første hjælp og kendskab til:

 • Kønssygdomme
 • Tropesygdomme
 • Livsstilssygdomme

Når du sejler på et tankskib er der forskellige farer. Faget handler om din:

 • Sikkerhed
 • Sundhed

Du skal kunne udføre almindelige vedligeholdelses – og reparationsopgaver på en sikker måde. Det kræver viden om:

 • Rengøring
 • Beskyttelse
 • Typer af maling
 • Smøremidler
 • Pakninger
 • Håndværktøj
 • Pejlesystemer
Pædagogik
 • Fælles ansvar

  På Georg Stage tror vi på et fælles ansvar for læring. Det betyder, at du, besætningen og de andre elever har ansvaret for, at alle lærer noget, både fagligt og socialt. Vi tror på, at man lærer bedst af erfaringer, og derfor er det vigtigt, at vi deler dem med hinanden. Og vi skyder ikke skylden på nogen, når noget går galt. For os er fejl en naturlig del af læringsprocessen på skibet. Vi hylder mesterlæreprincippet, hvor den erfarne lærer fra sig, og den uerfarne lærer ved at udføre opgaver i praksis.

 • Stor frihed

  Vi har plads til alle under stor frihed. Det betyder ikke, at man kan gøre lige det, som passer en, men derimod at vi respekterer hinanden og vores forskelligheder. Vi tror på, at tillid skaber aktive, engagerede og ansvarlige mennesker, som gerne vil lære. Vi opfordrer derfor alle om bord til at tænke selv og bidrage til løsninger i dagligdagen.

 • Vi støtter dig

  Vi vil ikke lave om på dig, men du kan selv bidrage til at forme din egen udvikling. Derfor har du ansvaret for at lære noget på skibet. Til gengæld opmuntrer og støtter vi dig til at blive så dygtig, som du kan. Du bliver mere motiveret og styrker dit mod og tro på egne evner. Lærerne på skibet vil forsøge at forstå din personlige måde at lære på, så du får mest muligt ud af uddannelsen. Vi fokuserer på at udvikle dine sociale færdigheder og evne til at samarbejde.