Dobbelttogt til Georg Stage – guld værd for Danmark

Siden 2019 har skoleskibet Georg Stage sejlet to årlige togter, men ved udgangen af 2024 løber bevillingen ud og skibet skal – hvis ikke der bevilges nye penge – til igen kun at sejle et årligt togt med 63 elever.

Økonomisk er det en gevinst for Danmark at få så mange unge som muligt ud med Georg Stage. En god del af vores elever befinder sig på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet, og er i fare for at ende i det, økonomerne brutalt kalder restgruppen. Nemlig de 45.000 unge danskere, der hverken har uddannelse eller arbejde.

Georg Stage har masser af ansøgere til hvert togt. Mere end 95% af eleverne gennemfører uddannelsen og 99,9% kommer efterfølgende i arbejde eller uddannelse. Erhvervet efterspørger bogstaveligt talt tusinder af unge, som har den uddannelse, som Georg Stage tilbyder.

Blandt Georg Stages elever har hele 50% enten ingen eller en afbrudt uddannelse bag sig. Men efter endt uddannelse kommer de alle i job eller videre i uddannelsessystemet. For hver person, der flyttes fra passiv forsørgelse til arbejde, tjener samfundet 2,2 millioner kroner årligt. Georg Stages dobbelttogt koster kun 9 millioner kroner, så samfundsøkonomisk er dobbelttogtet en god forretning.

En tilbagevenden til fortidens enkelttogter vil betyde, at 63 unge hvert eneste år vil gå glip af en uddannelse, samtidig med at skoleskibet ligger koldt og tomt pakket ind i plastik i København. Rederierne vil mangle de unge til at sejle skibene, vindmølleindustrien vil savne dem i den grønne omstilling, mange af de unge vil koste samfundet millioner fordi de aldrig kommer på arbejdsmarkedet.

Det mest ironiske er, at alle snakker om, hvordan vi får unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Georg Stage ved det – og vi ved også, hvordan vi får de unge til at gennemføre og få arbejde efterfølgende. Og alligevel står vi nu igen til at få halveret vores aktiviteter.

På denne side har vi samlet informationer om skoleskibe, argumenter for dobbelttogter og forskellige artikler om sagen.

Vi håber, at du vil hjælpe med at få regering og Folketing til at indse, at øget arbejdskraftudbud, dannelse og social mobilitet faktisk kan eksistere på samme skole – og har gjort det i over 140 år.

På forhånd tak

Asser Amdisen
Direktør
asser.amdisen@georgstage.dk / 2137-4552

Få mere info

 • En hurtig introduktion til problemstilling kan læses i en kronik, som direktør Asser Amdisen havde i avisen.dk 19. februar 2023.
 • Se også vores mere omfattende pressemateriale, som både fortæller om, hvorfor dobbeltogtet er en god ide og hvem vores elever egentligt er og hvad de kan blive til.
 • Du behøver ikke stole på, hvad vi selv siger. Vi har fået Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til at undersøge om Georg Stage faktisk løfter unge (og det gør vi) og om Georg Stage overhovedet kan betale sig (og det kan vi).
 • Vi har siden ment noget om dobbelttogtet i flere sammenhænge. Fx i et læserbrev i berlingske, hvor vi spørger hvem der skal bygge vindmøllerne og i Altingets kronik hvor Stiftelsens direktør rejser spørgsmålet om, hvem der egentligt bestemmer i landet her.
 • Stiftelsens direktør havde 16. november 2023 en kronik i Politiken, som handlede om, hvorfor Georg Stage virker (og lidt om dobbelttogt). Læs kronikken her (side 1, side 2)

Hvorfor dobbelttogt

 • Fordi rederierne mangler ubefarne skibsassistenter. Behovet for søfolk til bare vindmølleindustrien vil kræve tusinder og atter tusinder flere søfolk.
 • Fordi ca. 70% af vore elever efterfølgende får arbejde i kortere eller længere tid til søs og ca. 40% senere tager en videregående maritim uddannelse.
 • Fordi vi løfter unge. Ca. 50% af vore elever har ingen ungdomsuddannelse og er i risiko for at ryge helt ud af uddannelses- og arbejdsmarkedet. Efter Georg Stage bliver de alle bidragende medlemmer af samfundet.
 • Fordi Georg Stage er den eneste maritime skole i verden med ligelig fordeling mellem mænd og kvinder og dermed trækker mere talent til erhvervet end andre skoler.
 • Fordi det kun er Georg Stage, som har nok ansøgere. Uddannelsen findes også i land, men den har færre ansøgere end pladser. Georg Stage kunne fylde 4-6 skibe årligt – hvis vi havde skibe nok.
 • Fordi blandt Georg Stages tidligere elever er kun 0,5 % arbejdsløse, hvilket ikke retfærdiggør den nuværende dimensionering.
 • Fordi vi har demonstreret, at vi kan afvikle to årlige togter med rigeligt ansøgere og uden at kvaliteten eller den efterfølgende beskæftigelse falder.
 • Fordi 70% af vore elever har en afbrudt erhvervs- eller gymnasieuddannelse bag sig, men på Georg Stage gennemfører de og får basis for senere at gennemføre anden uddannelse.
 • Fordi 10% af Georg Stages elever er grønlændere og er et væsentligt bidrag til det grønlandske samfund og især det maritime erhverv i Grønland.
 • Fordi det ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd giver kr. 2,2 mio. i samfundskassen, hver gang en ung flyttes fra passiv forsørgelse og til et aktivt arbejdsliv. Og det gør vi rigeligt gange hvert år til at gøre Georg Stage til en god forretning for staten.
 • Fordi på længere sigt kan den praksisrettede uddannelse vi praktiserer inspirere erhvervsuddannelser i hele landet og dermed skabe en vej for de mange unge uden arbejde eller uddannelse.
 • Fordi Georg Stage er hele Danmarks skoleskib. Der kommer elever jævnt fordelt fra hele landet og når de kommer i arbejde kan de sagtens blive boende, hvor de kommer fra.
 • Fordi Georg Stage uddanner verdens bedste søfolk.