Sådan behandler vi persondata

1 Generelt

Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, som du giver til Georg Stage eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside.

1.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine persondata er:

Stiftelsen Georg Stages Minde

A.H. Vedels plads 18, Nyholm
1439 København K

32 95 80 19

stiftelsen@georgstage.dk

CVR nr.: 30 87 61 64

(Omtales herefter ”Georg Stage”)

2 De persondata, som vi behandler om dig

I dette afsnit kan du se hvilke persondata vi behandler om dig – alt efter hvad din tilknytning er til Georg Stage. Bemærk, at vi kan behandle persondata om dig i forskellige forbindelser, f.eks. kan man både være besøgende på websitet fast bidragsyder, donorer og kunde i vores webshop.

2.1 Besøgende på Georg Stages webside (cookies)

Georg Stage opsamler persondata på websitet www.georgstage.dk

 

Formål med indsamlingen af dine persondata

Når du bruger vores webside opsamles en række data, hvis du accepterer at vi må indsamle cookies. Disse persondata indsamles for at kunne forbedre websitet baseret på statistik.

Hvilke persondata behandler vi?

Som besøgende Georg Stages webside registrerer vi din adfærd anonymt, i forhold til indsamling af statistik der kan hjælpe til at forbedre websitet fremadrettet.

2.2 Bidragsydere

Vi anvender begrebet bidragsydere om dig som giver et engangsbidrag eller et fast bidrag hver måned.

Formål med indsamlingen af dine persondata

Hos Georg Stage anvender vi dine persondata som bidragsyder til følgende:

  • Dig som giver et fast eller enkelt bidrag: Vi behandler dine persondata for at kunne administrere dine indbetalinger, sende dig nødvendig information om dit/dine bidrag, tilmelde dig PBS og indberette dit/dine bidrag til SKAT.

Hvilke persondata behandler vi?

For alle gælder at vi behandler dit navn og kontaktoplysninger. For personer der giver et fast bidrag behandler vi ydermere konto og registreringsnummer, samt dit cpr.nr, til indberetning af dit bidrag til SKAT. For personer der giver en enkelt bidrag behandler vi dit cpr. Nr. til indberetning ag dit bidrag til SKAT.

 

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?

Det er Georg Stages legitime interesse at gemme data på de personer som giver et enkelt eller fast bidrag.

 

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Er du bidragsyder hos Georg Stage, vil vi opbevare dine persondata i den tid, du er tilknyttet Georg Stage, og fem år plus indeværende år fra din sidste donation i henhold til bogføringsloven. Bidragsydere registreres i en database i Georg Stage.

Har du indgået en betalingsaftale, så kræver betalingstjenesteloven, at Georg Stage skal kunne dokumentere, at der er indgået en aftale op til 13 mdr. efter aftaleforholdets er ophørt.

2.3 Kunde

Hvis du handler i vores webshop, så betragter vi dig som kunde hos Georg Stage.

 

Formål med indsamlingen af data

Er du kunde så anvender vi dine persondata som følger:

  • Kunde i webshoppen: persondata anvendes til at svare på eventuelle spørgsmål, udføre dine ordrer, samt administrere dit kundeforhold

Hvilke persondata behandler vi?

Alt efter hvilke/hvilket produkt du køber hos os, så indsamler vi følgende persondata fra dig: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr-nummer (ved donation).

 

Hvorfor har vi lov at behandle data?

Det er Georg Stages legitime interesse at behandle dine data når du indgår i et kundeforhold. Ydermere skal vi gemme data i forhold til bogføringsloven.

 

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi gemmer dine data i fem år plus indeværende i henhold til bogføringsloven.

 

3 Deling af dine Persondata

I forhold til udvalgte behandlinger af persondata, kan det være nødvendigt at dele dine persondata med leverandører, samarbejdspartnere og myndigheder. Det kan f.eks. være leverandører som hoster vores IT-løsning eller bistår Georg Stage med vores IT-drift. Desuden deler vi dine data i det omfang, vi er forpligtede hertil, som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder som f.eks. SKAT.

 

4 Dine rettigheder

Når vi behandler dine persondata, er der en række rettigheder du kan gøre brug af. Disse er gennemgået nedenfor. Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, bedes du skrive til Georg Stage på stiftelsen@georgstage.dk Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt.

Såfremt du er forpligtet til at oplyse data om dig selv til Georg Stage, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler data. Hvis du ikke vil afgive de persondata, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger, gennemføre dine ordrer, oprette dig som bidragsyder, etc.

4.1 Oversigt over rettigheder

Indsigt

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt få at vide, med hvilket formål de er indsamlet.

 

Berigtigelse, sletning og begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de persondata, vi behandler om dig. Du har under særlige omstændigheder ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata.

 

Dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine persondata (kun data vedrørende dig selv, som du selv har givet Georg Stage) i et læsbart format.

Indsigelsesret

Du har ret til at bede Georg Stage om ikke at behandle dine persondata i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Georg Stages legitime interesse.

 

Tilbagekalde dit samtykke

Har du givet samtykke til, at vi må behandle udvalgte persondata om dig, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage, i forhold til de data samtykket omfatter. Det, at du trækker dit samtykke tilbage, påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til stiftelsen@georgstage.dk

 

4.2 Begrænsninger i rettighederne

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle persondata om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Georg Stage. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

 

5 Lovgivning, persondataregler og klagemulighed

I dette afsnit kan du bl.a. læse om den lovgivning, der ligger til grund for Georg Stages behandling af persondata samt dine klagemuligheder i tilfælde af, at du er utilfreds med vores behandling af dine data.

 

5.1 Lovgivning

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af persondata er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

I tillæg hertil kommer Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (databeskyttelsesloven) vedtaget den 17. maj 2018.

Ydermere er Georg Stage forpligtet af anden lovgivning i forhold til behandling af persondata, som f.eks. bogføringsloven. Persondataforordningen ophæver altså ikke de pligter og rettigheder som Georg Stage har ifølge anden lovgivning.